Góra

Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku - nr 2 (54)/2022

Aktywność ruchowa ludzi dorosłych

Andrei Rodin, Anatol Skrypko. Władimir Guba, Piotr Szewczyk
Wolny czas w strukturze kultury fizycznej studentów

Aktywność ruchowa zawodników

Andrej Rodin, Anatol Skrypko, Denis Skrypko,  Grzegorz Matuszczak
Klasyfikacja działań techniczno-taktycznych siatkarzy oraz wpływ na ich zdolności psychofizjologiczne

Konferencja Naukowa
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

Archiwum aktualności