• 04 GRU 19
  • 0

  Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy jako miejsce realizacji różnych form rekreacji ruchowej

  Marta Kisiel
  Szczecin Academy of International Learning

  Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy jako miejsce realizacji różnych form rekreacji ruchowej

   

  Słowa kluczowe: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, formy ochrony przyrody, rekreacja ruchowa, województwo lubuskie

   

  Streszczenie

  Celem pracy jest przedstawienie możliwości realizowania różnych form re-kreacji ruchowej na obszarze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Na tym obszarze istnieje duże zróżnicowanie form ukształtowania terenu, bogactwo jezior i cała gama siedlisk organizmów roślinnych i zwierzęcych co sprzyja aktyw-nemu spędzaniu czasu wolnego w środowisku naturalnym.
  Wiodącą metodą w pracy była metoda krytycznej analizy dokumentów, przy użyciu której dokonano przeglądu materiałów publikowanych i niepublikowanych.
  Informacje dotyczące Parku oraz form ochrony przyrody występujących na jego obszarze oraz w obrębie otuliny, zaczerpnięto z piśmiennictwa przedmiotu oraz wydań albumowych. Informacje mówiące o możliwościach realizacji różnych form rekreacji ruchowej zaczerpnięto z dostępnych stron internetowych.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →