Spis treści

Teoretyczne aspekty aktywności ruchowej

Marta Kisiel
Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy jako miejsce realizacji różnych form rekreacji ruchowe

 

Fizjologiczno-zdrowotne podstawy aktywności ruchowej

Anna Bezulska, Joanna Kupczyk, Joanna Kuriańska-Wołoszyn, Maria Milcuszek, Agnieszka Rynkiewicz, Mateusz Rynkiewicz, Arkadiusz Wołoszyn, Tadeusz Rynkiewicz
Postawa ciała dzieci w wieku 7–9 lat – badania wstępne

Batłomiej Hes, Ewa Nowacka-Chiari
Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w wieku 10–13 lat

 

Aktywność ruchowa ludzi dorosłych

Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Iwona Demczyszak
Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności i tolerancji wysiłkowej u pensjonariuszy domów pomocy społecznej

 

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży

Karolina Podciechowska, Małgorzata Habiera, Katarzyna Antosiak-Cyrak
Poziom i zmienność globalnej koordynacji ruchowej u dzieci trenujących piłkę nożną i ich nietrenujących rówieśników

 

Aktywność ruchowa zawodników

Tadeusz Rynkiewicz, Mateusz Rynkiewicz
Propozycja systemowego rozwiązania procesu wieloletniego szkolenia sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego w kajakarstwie