• 30 CZERWCA 17
  • 0

  Charakterystyka aktywności fizycznej żołnierzy zawodowych podejmowana w czasie wolnym na przykładzie wybranych Jednostek Wojskowych Sił Powietrznych

  Joanna Jaroszuk, Agnieszka Topolska, Laura Popowicz, Andrzej Miładowski, Robert Budny
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

  Charakterystyka aktywności fizycznej żołnierzy zawodowych podejmowana w czasie wolnym na przykładzie wybranych jednostek wojskowych Sił Powietrznych

   

  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zdrowie, czas wolny, żołnierz zawodowy

   

  Streszczenie

  Celem pracy była analiza aktywności fizycznej podejmowanej w czasie wolnym przez żołnierzy zawodowych wybranych jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

  Badania zostały przeprowadzone w dwóch jednostkach wojskowych: 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu i 6. batalionie Dowodzenia w Śremie w 2015 roku. Zbadano 120 żołnierzy zawodowych podzielonych na korpusy osobowe: korpus szeregowych zawodowych 38, korpus podoficerów 73 i korpus oficerów 9. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego technikę ankiety według projektu autorów pracy.

  Jak z badań wynika wysoki poziom aktywności reprezentowała grupa szeregowych zawodowych (68%) i podoficerów (65%). Najmniej aktywną grupą była grupa oficerów (58%). Motywem podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym były różne czynniki od konieczności zdania corocznego egzaminu z testu sprawności fizycznej oraz chęć utrzymania szczupłej i zdrowej sylwetki.

  Wnioskować można, że podejmowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym ma na celu utrzymanie zdrowia w dobrej kondycji. Aktywność ta podejmowana jest niezależnie od wieku metrykalnego oraz rodzaju wykonywanej pracy w Siłach Powietrznych.

   

  Przejdź do artykułupdf-ico

  Dodaj komentarz →