• 30 GRUDNIA 16
  • 0

  Dymorfizm cech somatycznych i proporcji ciała oraz sprawności motorycznej młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wielkości zamieszkiwanego środowiska

  Ryszard Asienkiewicz
  Uniwersytet Zielonogórski

  Dymorfizm cech somatycznych i proporcji ciała oraz sprawności motorycznej młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wielkości zamieszkiwanego środowiska

   

  Słowa kluczowe: dymorfizm, rozwój fizyczny, rozwój motoryczny, młodzież akademicka, charakterystyka porównawcza.

   

  Streszczenie

  Celem pracy jest ukazanie różnic w  poziomie rozwoju fizycznego i motorycznego studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania. Materiał został zebrany wśród 234 studentów i 119 studentek rozpoczynających kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2011-2014, których podzielono na zespoły z uwzględnieniem wielkości  zamieszkiwanego środowiska (miasto-wieś). Poziom rozwoju cech sprawności motorycznej badanych zespołów zmierzono próbami testu Pilicza oraz Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, które dotyczyły: zwinności , siły dynamometrycznej prawej i lewej ręki, siły eksplozywnej kończyn dolnych oraz gibkości. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej.

   

  Przejdź do artykułupdf-ico

  Dodaj komentarz →