• 30 CZERWCA 17
  • 0

  Efektywność a szybkość startowa młodych piłkarzy nożnych klubu Berliner TSC

  Paweł Kalinowski, Armin Bezler, Roksana Kubiak, Tomasz Zaporowski, Monika Szczepankiewicz, Jan M. Konarski
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rekreacji

  Efektywność a szybkość startowa młodych piłkarzy nożnych klubu Berliner TSC

   

  Słowa kluczowe: trening sportowy, piłka nożna, zdolności motoryczne

   

  Streszczenie

  Piłka nożna jako jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie skupia na sobie miliony widzów przez co jest magnesem dla inwestorów i sponsorów. Stale wzrastające oczekiwania ze strony działaczy i kibiców powoduje zwiększanie wymagań stawianych piłkarzom. Stały rozwój dyscypliny, zwiększanie tempa gry i atrakcyjności widowisk sportowych powoduje ciągłą potrzebę stosowania najnowszych technologii i nowoczesnych metod oraz środków treningowych. Osiąganie wysokich wyników sportowych uzależnione jest od prawidłowego i trafnego planowania, kontroli i realizacji celów szkoleniowych. Zawodnik musi być optymalnie przygotowany w aspekcie fizycznym, mentalnym i techniczno – taktycznym. Przygotowanie motoryczne wydaje się być fundamentem realizacji wyznaczonych zadań na boisku. Praca wykonywana na boisku ma charakter tlenowo – beztlenowy. Można przypuszczać, że zdolności anaerobowe wpływają wymiernie na skuteczność i efektywność działań piłkarzy. Stąd też w prezentowanej pracy podjęto próbę znalezienia związku między szybkością startową a efektywnością działania młodych zawodników klubu Berliner TSC.

  Grupę badawczą stanowiło 19 zawodników reprezentujących drużynę niemiecką w rozgrywkach U 19, który jest odpowiednikiem juniora starszego w Polsce. Badania przeprowadzono podczas sezonu 2016/2017. Dokonano pomiaru szybkości startowej w biegu na 5 metrów oraz oceny efektywności działań zawodników podczas gry zmodyfikowaną metodą sędziów kompetentnych. Wykonano statystyki opisowe średnie (X), wartości minimalne (min), maksymalne (max) oraz odchylenia standardowe (SD) oraz wyznaczono współczynnik korelacji.

  Odnotowano związek pomiędzy wynikami uzyskanymi w biegu na 5 m a efektywnością działania juniorów starszych U 19 klubu Berliner TSC.

   

  Przejdź do artykułu pdf-ico

  Dodaj komentarz →