• 30 CZERWCA 17
  • 0

  Kwestionariusz do oceny realizacji wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej

  Krystyna Górna-Łukasik
  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

  Kwestionariusz do oceny realizacji wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej

   

  Słowa kluczowe: kwestionariusz, wychowanie fizyczne, szkoła ponadgimnazjalna

   

  Streszczenie

  Celem badań była weryfikacja autorskiego „Arkusza oceny realizacji wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej”. Arkusz składa się z czterech merytorycznie odrębnych grup pytań. Część pierwsza dotyczy warunków realizacji wychowania fizycznego i analizowana jest w aspekcie jakościowym. Część druga ocenia przejawy integracji w szkole i integracji szkoły ze środowiskiem. Kolejna służy ocenie jakości zajęć wychowania fizycznego, a ostatnia osoby nauczyciela. Każde pytanie z grup II – IV oceniane jest w skali pięciopunktowej. Wynik testowy stanowi suma punktów za pytania w ramach grupy oraz wynik punktowy ogółem.

  Weryfikację przeprowadzono na podstawie wypowiedzi 156 studentów (72 kobiet, 84 mężczyzn). Zastosowano ocenę trafności wewnętrznej, rzetelności metodą połówkową wg wzoru Spearmana–Browna oraz rzetelności, trafności teoretycznej testem Alfa Cronbacha.

  Stwierdzono wysokie wskaźniki rzetelności, w tym mocy dyskryminacyjnej pytań dla poszczególnych części Arkusza i dla ogólnej punktacji. Ostateczna wersja „Arkusza..” spełnia  wymogi metodologiczne i może być wykorzystana do badań empirycznych w weryfikowanym zakresie.

   

  Przejdź do artykułu pdf-ico

  Dodaj komentarz →