• 30 CZERWCA 17
  • 0

  Ocena poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej u kobiet w różnym wieku

  Beata Florkiewicz1, Tomasz Głowacki2, Michał Zwierko3, Wojciech Jedziniak1, Tomasz Michalak4
  1 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
  2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, Instytutu Wychowania Fizycznego,
  3 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu
  4 Pure Health anf Fitness, sp. z o.o. Warszawa

  Ocena poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej u kobiet w różnym wieku

   

  Słowa kluczowe: koordynacja oko-ręka, osoby starsze, Wiedeński System Testów

   

  Streszczenie

  Koordynacja wzrokowo-ruchowa odgrywają decydującą rolę w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Proces starzenia powoduje wiele zmian w strukturze i czynności ustroju, co przyczynia się do obniżenia funkcji koordynacji ruchowej. Celem pracy była diagnoza poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej kobiet zróżnicowanych wiekiem. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy koordynacji wzrokowo-ruchowej w największym stopniu różnicują porównywane grupy kobiet. W badaniach uczestniczyło 60 kobiet w trzech grupach wiekowych (K20-39 vs. K40-59 vs. K60-75 lat). Do oceny koordynacji  wzrokowo-ruchowej wykorzystano test MLS z panelu Wiedeńskiego Systemu Testów. Za pomocą koordynacjometrów i tremometrów o różnej złożoności, ocenie poddano dokładność, precyzję, szybkość oraz ekonomikę ruchów. Wyniki wskazują, że wiek badanych jest wysoce istotnym czynnikiem różnicującym badane grupy pod względem analizowanych parametrów koordynacji wzrokowo-ruchowej. Najszybsze zmiany koordynacji ruchowej postępujące wraz z wiekiem obserwowano w teście oceniającym dokładność ruchów.

   

  Przejdź do artykułupdf-ico

  Dodaj komentarz →