• 30 CZERWCA 17
  • 0

  Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie jako determinanta aktywności fizycznej osób w wieku 50+

  Mariusz Jaworski1, Anna Fabisiak1, Mirosława Adamus1,2, Emilia Wanat1, Adam Mazur1
  1 Wydział Turystyki i Rekreacji,Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, Polska
  2 Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

  Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie jako determinanta aktywności fizycznej osób w wieku 50+

   

  Słowa kluczowe: poczucie odpowiedzialności za zdrowie, subiektywna ocena zdrowia, aktywność fizyczna, Nordic Walking,

   

  Streszczenie

  Celem przeprowadzonych badań była analiza poziomu poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i roli tej dyspozycji osobowościowej w częstości podejmowania różnych form aktywnego wypoczynku w grupie osób w wieku 50+. Wśród aktywności rekreacyjnych analizowano: korzystanie z siłowni lub zajęć fitness, spacery, bieganie, pływanie, jazda na rowerze, taniec, aerobik, wędrówki piesze, wędkarstwo, nordic walking oraz uprawianie sportów drużynowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna i inne). Ważnym elementem prezentowanego badania była również subiektywna ocena stanu własnego zdrowia w tej grupie badanych.

  Badania zostały przeprowadzone wśród 100. osób w wieku 50+. Kryteria włączenia do badania obejmowały wiek oraz świadomą zgodę na udział w badaniach.

  Wiek uczestników badania mieścił się w przedziale od 50. do 88. lat. W badaniu wzięło udział 50 kobiet (średni wiek wynosił 57,2 lat) oraz 50 mężczyzn (średni wiek wynosił 60,1 lat). Zastosowanie testu U Manna-Whitneya dla dwóch grup niezależnych pozwoliło stwierdzić, że średni wiek badanych kobiet był istotnie statystycznie niższy od średniej wieku mężczyzn. 7W niniejszej pracy zastosowanymi narzędziami były ankieta własna i kwestionariusz; metody oparte na sondażu diagnostycznym.

   

  Przejdź do artykułu pdf-ico

  Dodaj komentarz →