• 04 GRU 19
  • 0

  Postawa ciała dzieci w wieku 7–9 lat – badania wstępne

  Anna Bezulska1, Joanna Kupczyk1, Joanna Kuriańska-Wołoszyn1, Maria Milcuszek3, Agnieszka Rynkiewicz4, Mateusz Rynkiewicz2, Arkadiusz Wołoszyn1, Tadeusz Rynkiewicz1
  1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu
  2 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
  3 Fit Test Family, Gorzów Wielkopolski
  4 Szkoła Podstawowa nr 13, Gorzów Wlkp.

   

  Postawa ciała dzieci w wieku 7–9 lat – badania wstępne

   

  Słowa kluczowe: postawa ciała, wady postawy ciała, dzieci w wieku szkolnym

   

  Streszczenie

  Za jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkol-nym uznaje się wady postawy ciała. Ze względu na znaczenie problemu podjęto badania, których celem było zbadanie postawy ciała dzieci w wieku 7–9 lat.

  Badaniami objęto dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 13 w Go-rzowie Wielkopolskim. Postawę ciała określono u 392 dzieci (180 dziewcząt i 212 chłopców) w wieku 7–9 lat. Rodzice lub opiekunowie prawni badanych dzieci wy-razili zgodę na wykonanie badania, wypełniając oświadczenie. Dzieci przystąpiły do pomiarów w stroju gimnastycznym i na boso. Obserwowano występowanie wybranych wad postawy ciała. Prowadzono je w oparciu o zmodyfikowaną tabelę błędów postawy ciała wg Degi. Spośród proponowanych przez Degę wad postawy ciała wybrano 8, które uznano za najbardziej znaczące dla osiągnięcia założonego celu badań. Badanie wykona-no w trzech pozycjach: bokiem, przodem oraz tyłem do oceniającego. W pracy wyliczono częstość występowania poszczególnych wad postawy w zależności od wieku i płci. Wyniki przedstawiono w wartościach liczbowych i pro-centowych.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →