• 30 CZE 20
  • 0

  Poziom sprawności funkcjonalnej zawodników Kadry Polski w dyscyplinie Kajak Polo

  Urszula Domańska 1 , Paweł Teleman2
  1 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,
  2 UKS Olimpijczyk Kliniska

   

  Poziom sprawności funkcjonalnej zawodników Kadry Polski w dyscyplinie Kajak Polo

   

  Słowa kluczowe: sprawność funkcjonalna, kajak polo, zawodnik, sport wyczynowy

   

  Streszczenie

   

  Kajak Polo to dyscyplina sportowa, która jest połączeniem wysokiego poziomu indywidualnych umiejętności wiosłowania, operowania piłką z jednoczesnym utrzymaniem równowagi i koordynacji ruchowej zawodnika z pracą zespołową. Grający podczas wykonywanej pracy przepychają się, wywracają do wody, zderzają się kajakami, wpływają na siebie wzajemnie. Tak dynamiczna i nieprzewidywalna często akcja sportowa może doprowadzić do poważnych urazów czy kontuzji zawodnika. Dlatego bardzo ważnym elementem treningu kajak polo jest przygotowanie grających pod względem motorycznym jak i funkcjonalnym.

  Celem pracy jest określenie poziomu sprawności funkcjonalnej zawodników reprezentacji Polski seniorów i kadry młodzieżowej U21 oraz przedstawienie najczęściej występujących dysfunkcji u zawodników w dyscyplinie Kajak Polo. Materiał badawczy stanowi 24 zawodników reprezentacji młodzieżowej w wieku 16 – 21 lat (U 21) oraz seniorów Kadry Polski w wieku 21 – 35 lat w dyscyplinie Kajak Polo. Badania przeprowadzono wiosną 2019 roku podczas okresu przygotowania ogólnego poprzedzającego Mistrzostwa Europy. Badania kontrolne przeprowadzono wiosną 2020 roku w obu reprezentacjach. Narzędziem badawczym był test Functional Movement Screen, którego próby oceniają stabilność lokalną i globalną zawodnika, mobilność stawów kończyn dolnych i górnych oraz koordynację nerwowo-mięśniową.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →