• 04 GRU 19
  • 0

  Propozycja systemowego rozwiązania procesu wieloletniego szkolenia sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego w kajakarstwie

  Tadeusz Rynkiewicz1, Mateusz Rynkiewicz2
  1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu
  2 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Nauk Biologicznych

   

  Propozycja systemowego rozwiązania procesu wieloletniego szkolenia sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego w kajakarstwie

   

  Słowa kluczowe: kajakarstwo, szkoły mistrzostwa sportowego, dobór do sportu

   

  Streszczenie

   

  Zasadniczym celem procesu treningowego jest osiągnięcie maksymalnych wyników w sporcie dorosłych. Najbardziej oczywistym przejawem skuteczności ta-kiego postępowania są znaczące wyniki w kategorii wiekowej seniorów osiągane na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, a zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich. Skuteczna realizacja tego celu wymaga zwiększenia liczby kandydatów do szkolenia sportowego, w nadziei na wytypowanie najbardziej uzdolnionych. Kolejnym czynnikiem jest polepszenie warunków realizacji procesu treningowego na etapie treningu ukierunkowanego i wstępnej specjalizacji. Sprzyja temu zharmonizowanie szkolenia sportowego z edukacją szkolną. Podejmowane są próby poprawy skuteczności szkolenia w SMS. Najważniejszym celem takich działań jest zwiększenie udziału absolwentów SMS w sporcie dorosłych na najwyższym poziomie światowym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez za-stosowanie rozwiązań systemowych, związanych z wprowadzeniem odpowiednich kryteriów selekcji oraz weryfikacji efektów realizacji procesu treningowego.

  W szkoleniu na etapie wstępnej specjalizacji kryteria doboru do szkolenia w SMS muszą być oparte o przejawy sprawności specjalnej i ukierunkowanej.  W pracy przedstawiono wskaźniki selekcyjne oraz ich zalecane wartości w czteroletnim cyklu treningu w SMS, w zależności od wieku, płci i specjalizacji sportowej zawodników (kajak, kanadyjka).

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →