REDAKTOR NACZELNA

dr hab. Danuta Umiastowska prof. US
danuta.umiastowska@usz.edu.pl

 

RADA NAUKOWA

  • prof. dr habil. Karel Frömel (University of Olomouc, Czechy)
  • prof. dr paed. habil. Anita Hökelmann (Otto–von–Guericke Universität Magdeburg, Niemcy)
  • prof. dr habil. Ludmila Klimatskaya (Pedagogical University of Krasnoyarsk, Rosja)
  • prof. dr Manuel João Coelho e Silva, University of Coimbra, Portugalia
  • prof. dr hab. Andrzej Pawłucki (AWF Wrocław, Polska)
  • prof. dr hab. Wiesław Siwiński (AWF Poznań, Polska)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Starosta (Instytut Sportu Warszawa, Polska)
  • prof. dr hab. Zbigniew Szot (WSIiU Łódź, Polska)
  • dr hab. Ewa Dybińska prof. AWF (AWF Kraków, Polska)

 

LISTA RECENZENTÓW NAUKOWYCH W 2016 ROKU

Aktualna lista recenzentów dostępna jest w sekcji Zasady Recenzowania

 

REDAKTOR JĘZYKOWY (SEKRETARZ REDAKCJI)
mgr Milena Schefs

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY
mgr inż. Aleksandra Jakubowicz-Gąska

 

REDAKTOR TECHNICZNY
Natalia Mirowska

 

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Maciej Umiastowski

 

KOREKTA

Danuta Sepuco
Agnieszka Wasiluk

Adres redakcji
Al. Piastów  40b, blok 6
71-065 Szczecin

danuta.umiastowska@usz.edu.pl       aktywność.sekretariat@gmail.com

Wydawca
Agencja Wydawnicza  koncertowo.pl Mieczysław Podsiadło
ul. Kostki Napierskiego 41A, 70-783 Szczecin