• 30 GRUDNIA 16
  • 0

  Rodzice animatorami aktywności sportowej łódzkich gimnazjalistów

  Anna Maszorek-Szymala
  Uniwersytet Łódzki

  Rodzice animatorami aktywności sportowej łódzkich gimnazjalistów

   

  Słowa kluczowe: rodzina, zachowania prozdrowotne, aktywność ruchowa

   

  Streszczenie

  Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze uczestniczy znacząco w budowaniu świadomości dziecka, wspiera, motywuje i współuczestniczy w rozwoju nawyków sportowego, zdrowego stylu życia. Respondentami w badaniach ankietowych byli łódzcy gimnazjaliści, uczniowie klas I w liczbie n= 2749. Analizy wyników badań dokonano w podziale na dzielnice miasta, poszukując istotnych statystycznie zmiennych, które znacząco wpłynęłyby na uczestnictwo gimnazjalistów w aktywności sportowej. W dzielnicy Bałuty wyniki badań pokazują, że tylko 33,5 rodziców często spędza aktywnie czas wolny ze swoimi dziećmi, czasami 53,8% i w ogóle 12,8%. Głównymi przyczynami braku zainteresowania ze strony rodziców jest w opinii dzieci: brak czasu wolnego, brak zainteresowania, zmęczenie rodziców 47%, niechęć przebywania dzieci z rodzicami 18,1%. Rodzice w większości są animatorami aktywności sportowej w rodzinie: chwalą i są zadowoleni z aktywności dzieci – 50,4%, nagradzają 7,2%, wspierają 26,4% ale też są tacy, którzy są obojętni i stanowią blisko 16%.

  Przejdź do artykułupdf-ico

  Dodaj komentarz →