• 30 WRZ. 18
  • 0

  Spędzanie czasu wolnego przez uczniów klas 4–7 szkół podstawowych w Szczecinie

  Marta Kisiel
  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

  Spędzanie czasu wolnego przez uczniów klas 4–7 szkół podstawowych w Szczecinie (doniesienie z badań)

   

  Słowa kluczowe: czas wolny, aktywność ruchowa, szkoła podstawowa, Szczecin

   

  Streszczenie

  Na wzorce spędzania czasu wolnego wpływa środowisko przyrodnicze, kulturowe i społeczne. To pierwsze szczególnie korzystnie pozwala rozwijać kondycję psychofizyczną dziecka – obcowanie z przyrodą, wpływ zieleni na regenerację sił, możliwości jakie stwarzają akweny czy tereny parkowe i leśne to tylko niektóre z jego atutów. Środowisko kulturowe opiera się na osiągnięciach nauki, techniki, sztuki i literatury, a ponadto wykorzystuje tradycje i obyczaje co pozwala rozwijać sferę duchowa dzieci i młodzieży. Natomiast najsilniejsze jest działanie środowiska społecznego, do którego zaliczamy przede wszystkim rodzinę, rówieśników i społeczność szkolną.

  W badaniach, przeprowadzonych w 2017 roku, posłużono się metodą sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz ankietowy, który składał się z sześciu pytań: czterech koniunktywnych, wymagających wyboru więcej niż jednej z podanych odpowiedzi oraz dwóch dysjunktywnych, wymagających wyboru tylko jednej odpowiedzi. Celem było określenie sposobów spędzania wolnego czasu, a także preferencji co do form aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych.

  Grupę badawczą stanowiło 386 uczniów, w tym 212 dziewcząt i 174 chłopców, z klas 4–7, z trzech szkół podstawowych w Szczecinie: Szkoły Podstawowej nr 10 (32 uczniów: 20 dziewcząt i 10 chłopców), Szkoły Podstawowej nr 54 (120 uczniów: 60 dziewcząt i 60 chłopców) i Szkoły Podstawowej nr 61 (234 uczniów: 132 dziewcząt i 102 chłopców).

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →