• 23 MAR 21
  • 0

  Spożycie pierwszego i drugiego śniadania przez dzieci w wieku 8 lat z nieprawidłową masą ciała zróżnicowane czynnikiem płci jako element zdrowego stylu życia

  Katarzyna Rucińska1, Joanna Ratajczak1
  1Pomorski Uniwersytet Medyczny
  2 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

   

  Spożycie pierwszego i drugiego śniadania przez dzieci w wieku 8 lat z nieprawidłową masą ciała zróżnicowane czynnikiem płci jako element zdrowego stylu życia

  Słowa kluczowe: dzieci, zdrowie, żywienie , otyłość

   

  Streszczenie

   

  Uczucie głodu w czasie zajęć szkolnych spowalnia procesy poznawcze, obniża koncentrację i tempo pracy, przyczynia się do większej liczby błędów w zadaniach, szczególnie matematycznych. Ponadto nasila zmęczenie ucznia oraz może powodować obniżony nastrój, rozdrażnienie i przyczyniać się do konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami [8]. Dzieci, które spożywają posiłek w czasie pobytu w szkole są bardziej skupione i lepiej rozwiązują zadania pamięciowe niż rówieśnicy, którzy opuszczają drugie śniadanie. Dodatkowo odwodnienie może skutkować uczuciem zmęczenia i znużenia oraz pogarszać koncentrację.

  Badaniem objęto 517 dzieci w wieku 8 lat, o nadmiernej masie ciała ze szczecińskich szkół podstawowych. Do oceny wskaźnika masy ciała użyto kryteriów opracowanych przez IOTF (International Obesity Task Force) i układ referencyjny programu OLAF dla BMI. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zgodnie z licencją Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych w Gdańsku. Ankietę przeprowadzał dietetyk. Wśród badanych 56% stanowiły dziewczynki, a 44% chłopcy. Spożycie śniadania oceniono za pomocą średniej arytmetycznej. Różnice międzypłciowe oceniono za pomocą testu chi-Kwadrat Pearsona oraz nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya dla dwóch grup niezależnych.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →