• 30 CZERWCA 19
  • 0

  Turystyka rodzinna w polskich górach

  Marta Kisiel1, Danuta Umiastowska2
  1 Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej (IASK),
  2 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  Turystyka rodzinna w polskich górach

   

  Słowa kluczowe: turystyka rodzinna, szlaki piesze, trasy narciarskie, parki linowe, tory saneczkowe, aquaparki

  Wprowadzenie

  Turystyka rodzinna stanowi bardzo ważny segment rynku turystycznego. Według Travel Industry Association of America, krajowej organizacji reprezentującej i promującej wszystkie komponenty branży turystycznej w Stanach Zjednoczonych, w 2000 roku 65% podróży krajowych stanowiły wyjazdy rodzinne. Podobne zjawisko występuje w Unii Europejskiej, w której aż 61% mieszkańców preferuje wyjazdy z rodzinami, w tym najwięcej rodziny w Danii (66%), a najmniej – w Finlandii (41%). Analizując wyjazdy rodzinne w Polsce, według danych Instytutu Turystyki w 2005 roku, ten typ podróżowania wybierało 59% mieszkańców. Najczęściej jako towarzysz jechał mąż lub żona (37%) lub dzieci (29%).

  Celem badań było poznanie opinii rodziców dotyczących najczęściej wybieranych przez nich form aktywności turystyczno-rekreacyjno-sportowej podczas pobytu w polskich górach.

  W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W badaniach empirycznych, przeprowadzonych w 2018 roku zastosowano kwestionariusz ankietowy, który składał się z pytań koniunktywnych, wymagających wyboru więcej niż jednej z podanych odpowiedzi. Celem badań było wskazanie możliwości uprawiania aktywnej turystyki rodzinnej na obszarze polskich gór. Grupę badawczą stanowiło 224 rodziców, w tym 153 matki i 71 ojców, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w przedziale wiekowym 21–55 lat, mających dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W analizie statystycznej wykorzystano test χ2 dla wartości nieparametrycznych.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →