• 30 CZE 20
  • 0

  Wskaźniki proporcji budowy ciała dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

  Józef Tatarczuk, Marta Choptiany, Adam Pobihuszka
  Uniwersytet Zielonogórski
  Katedra Sportu i Promocji Zdrowia

   

  Wskaźniki proporcji budowy ciała dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

   

  Słowa kluczowe: proporcje ciała, dzieci i młodzież szkolna

  Streszczenie

  Różnorodność form budowy morfologicznej można przedstawić porównując ze sobą poszczególne jej wymiary. Najprostszą formą pozwalającą ocenić kształty danego osobnika są proporcje pomiędzy określonymi wymiarami wyrażone w postaci wskaźników, które określają wzajemny stosunek wielkości dwu lub więcej cech. Informują one najczęściej o zmianach proporcji zachodzących w rozwoju biologicznym wraz z wiekiem, o różnicach proporcji budowy ciała chłopców i dziewcząt.

  Najczęściej są to stosunki dwucechowe przedstawiające wielkość cechy mniejszej w odsetkach cechy większej. Wskaźniki są stosowane m.in. do oceny typu budowy ciała, stopnia otłuszczenia „siły budowy”. Niejednokrotnie autorzy dążą do wyrażenia obu porównywalnych cech w wymiarach liniowych, kwadratowych lub bryłowych, np. wysokość ciała jest wymiarem liniowym, natomiast masa ciała bryłowym (trójwymiarowym), stąd w niektórych wskaźnikach wagowo-wzrostowych wysokość ciała podnosi się do potęgi trzeciej lub wyciąga pierwiastek trzeciego stopnia z masy ciała.

  Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego w postaci wskaźników proporcji ciała. Materiał stanowią wyniki badań wybranych cech somatycznych, które posłużyły do wyliczenia dziewięciu wskaźników proporcji ciała. Badania zostały przeprowadzone przez współautorkę artykułu M. Choptiany w latach 2015 – 2018. Badaniami objęto 1049 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (599 dziewcząt i 450 chłopców) w wieku 7 – 16 lat z terenu województwa lubuskiego. Pomiary cech antropometrycznych wykonano przy zastosowaniu klasycznego instrumentarium zgodnie z obowiązującą techniką pomiarów opisaną przez Martina i Sallera oraz opracowania Malinowskiego i Bożiłowa, Drozdowskiego zawierające dokładne opisy poszczególnych odcinków ciała łącznie ze wskazówkami.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →