• 30 GRUDNIA 16
  • 0

  Zachowania prozdrowotne studentek a wymagania zawodu pedagoga

  Joanna Kuriańska-Wołoszyn, Arkadiusz Wołoszyn
  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

  Zachowania prozdrowotne studentek a wymagania zawodu pedagoga

   

  Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, edukacja prozdrowotna, studentki, pedagog

   

  Streszczenie

  Celem pracy było poznanie postaw ukierunkowanych na zdrowie studentek pedagogiki w zakresie nawyków żywieniowych, praktyk zdrowotnych, zachowań profilaktycznych oraz nastawienia psychicznego. Dokonano porównania zachowań zdrowotnych między grupą studentek pedagogiki, a grupą kontrolną. Poszukiwano również zależności między poziomem zachowań zdrowotnych badanych a ich samooceną dotyczącą zdrowia i prozdrowotnego stylu życia.

  Badania przeprowadzono w styczniu i lutym 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (od 1.09.2016 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim). Analizie poddano dane z badań 86 studentek pedagogiki II i III roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych. W zebraniu danych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystano standaryzowany kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Z. Juczyńskiego [11], uzupełniony o dodatkowe pytania dotyczące samooceny zdrowia i stosunku ankietowanych do prozdrowotnego stylu życia.

   

  Przejdź do artykułupdf-ico

  Dodaj komentarz →