• 30 GRUDNIA 16
  • 0

  Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego aktywnością fizyczną

  Tomasz Lisicki
  Uniwersytet Zielonogorski

  Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego aktywnością fizyczną

   

  Słowa kluczowe: studenci I roku, szkoła wyższa, aktywność fizyczna

   

  Streszczenie

  Celem badań, przeprowadzonych w roku akademickim 2012/2013, było dokonanie diagnozy zachowań studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wobec wymogów zdrowego stylu życia. W tej pracy diagnoza jest rozpatrywana wyłącznie w aspekcie aktywności fizycznej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i zebrano ankiety wypełnione przez 384 studentów I roku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym: 233 kobiety (61%) oraz 151 mężczyzn (39%).

  Większość studentów (65%) i studentek (55%) podejmuje aktywność fizyczną w czasie wolnym, a najliczniejsza grupa podejmują ją 2-3 razy w tygodniu. Respondenci preferują bierne formy spędzania czasu wolnego. Po podjęciu studiów aktywność fizyczną w czasie wolnym kontynuował znacznie mniejszy odsetek zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Ponad połowa ankietowanych opowiedziała się za dobrowolnością uczestnictwa w akademickich obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Propozycja uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych o charakterze rekreacyjnym i sportowym, jak również możliwość poszerzania wiedzy o aktywności fizycznej, spotkała się z umiarkowanym zainteresowaniem ankietowanych studentów.

   

  Przejdź do artykułupdf-ico

  Dodaj komentarz →