Prace nadesłane do redakcji są oceniane przez dwóch anonimowych recenzentów. Autor zostaje zapoznany z uwagami recenzentów przedstawionymi na formularzu oceny pracy naukowej (wzór formularza w załączniku). Procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (wytyczne MNiSW w załączniku).

Wykaz recenzentów:

 • prof. dr hab. UZ Ryszard Asienkiewicz (Polska)
 • dr hab. prof. PUM Monika Białecka (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska (Polska)
 • dr hab. prof AWF Jarosław Cholewa (Polska)
 • dr hab. Monika Chudecka (Polska)
 • prof. dr habil. Manuel J Coelho–e–Silva (Portugalia)
 • prof. dr habil. Karel Frömel (Czechy)
 • dr hab. Ewa Dybińska prof. AWF (Polska)
 • dr n. o zdr. Magdalena Gębska (Polska)
 • doc. dr Anatolij Gierasewicz (Białoruś)
 • dr hab. Agnieszka Gorzkowska (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Krystyna Górna-Łukasik (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak (Polska)
 • dr hab. Dorota Groffik (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk–Wieliczuk
 • dr Aleksander Kasprzyk
 •  prof. dr habil. Ludmila Klimatskaya (Rosja)
 • dr hab. prof. AWF Jan Konarski (Polska)
 • dr hab. Katarzyna Kotarska (Polska)
 • dr hab. Magdalena Krzykała (Polska)
 • dr Marcin Kunicki (Polska)
 • dr hab., prof. PO Cezary Kuśnierz (Polska)
 • dr Katarzyna Leźnicka (Polska)
 • dr hab. Tomasz Lisicki (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Eligiusz Madejski (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska (Polska)
 • dr hab. prof. UMK Radosław Muszkieta (Polska)
 • dr hab. prof. US Maria Nowak (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Beata Pluta
 • dr Jacek Polechoński (Polska)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Starosta (Polska)
 • prof. dr hab. Zbigniew Szot (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Maciej Tomczak (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Rajmund Tomik (Polska)
 • prof. dr habil. Ivan Uher (Słowacja)
 • dr hab. prof. US Danuta Umiastowska (Polska)
 • dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska prof. AWF
 • dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski (Polska)
 • dr hab. prof. US Teresa Zwierko (Polska)
 • dr hab. prof. AWF Anna Zwierzchowska (Polska)
 • dr hab. Piotr Żurek (Polska)