• 30 CZE 20
  • 0

  Zastosowanie informacji wizualnej w uczeniu się i nauczaniu czynności motorycznych (pływackich)

  Ewa Dybińska1,  Katarzyna Kucia1, Henryk Duda1, Krystian Celiński2
  1 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
  2 Pro-Swim – Szkoła Pływania,  Kraków,

   

  Zastosowanie informacji wizualnej w uczeniu się i nauczaniu czynności motorycznych (pływackich)

   

  Słowa kluczowe: informacja wizualna, nauczyciele,  czynności motoryczne, skuteczność nauczania

   

  Streszczenie

   

  Zagadnienie dotyczące przekazu informacji wizualnej, jednego z czynników mających znaczenie w komunikacji dydaktycznej w procesie uczenia się i nauczania czynności motorycznych, stał się inspiracją dla autorów do podjęcia szczegółowych obserwacji w tej problematyce. Bowiem w zakresie działań stymulujących efektywność procesu dydaktycznego problem ten jest wciąż jeszcze w praktyce zbyt mało doceniany przez nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów.

  Celem pracy była próba poznania w jakim stopniu w nauczaniu i doskonaleniu czynności motorycznych (pływackich) wybrana grupa nauczycieli i instruktorów pływania stosuje zróżnicowane techniki przekazu informacji wizualnej oraz w jakim aspekcie postrzegają oni znaczenie i funkcję obrazu w kształtowaniu wyobrażenia motorycznego o nauczanej technice ruchu. Materiał badawczy stanowiła wybrana losowo grupa nauczycieli i instruktorów oraz trenerów pływania, przedstawicieli obu płci, z regionu Małopolski. Liczebność badanych wynosiła 100 osób.  Podstawową metodą badawczą zastosowaną w przedstawionych badaniach była metoda sondażu diagnostycznego, przy użyciu narzędzia badawczego jakim była ankieta przeprowadzona metodą korespondencyjną tradycyjną oraz przez Internet.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →