• 04 GRU 19
  • 0

  Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności i tolerancji wysiłkowej u pensjonariuszy domów pomocy społecznej

  Małgorzata Fortuna1, Antonina Kaczorowska2, Jacek Szczurowski3, Iwona Demczyszak4
  1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
  2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Wydział Fizjoterapii,
  3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Antropologii,
  4 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

   

  Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności i tolerancji wysiłkowej u pensjonariuszy domów pomocy społecznej

   

  Słowa kluczowe: tolerancja wysiłkowa, geriatria, mężczyźni

   

  Streszczenie

   

  Celem profilaktyki geriatrycznej jest zdrowa długowieczność, starość sprawna, aktywna, a opieka nad osobami w podeszłym wieku ma na celu uzyskanie poprawy jakości ich życia. Starość w pełni godnie prze-żyta związana jest z wysokim stopniem sprawności fizycznej i tolerancji wysiłkowej. Ocena poziomu sprawności fizycznej i tolerancji wysiłkowej u osób starszych stanowi podstawowy warunek do podjęcia właściwej jakości opieki, wdrożenia odpowiedniego programu w celu poprawy samodzielności osób w podeszłym wieku i spowolnienia procesu starzenia się. Celem pracy była ocena wpływu prowadzonej rehabilitacji na poziom sprawności i tolerancji wysiłkowej u pensjonariuszy DPS.

  Badania przeprowadzono u trzydziestu dziewięciu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS). Przebadano dziewiętnastu mężczyzn uczęszczających na zajęcia rehabilitacji oraz dwudziestu mężczyzn nieuczęszczających na te zajęcia. Przedział wieku badanych wynosił od 70 do 80 lat. Byli to pensjonariusze nieobciążeni ciężkimi chorobami przewlekłymi, które mogłyby ograniczać wydolność i sprawność fizyczną oraz samo wykonanie testu. Do oceny tolerancji wysiłkowej wykorzystano sześciominutowy test marszu. Oceniał on pośrednio wydolność tlenową. Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano test Short Pysical Performance Battery (SPPB). Testem SPPB oceniano sprawność fizyczną w trzech obszarach: siły kończyn dolnych, równowagi statycznej i szybkości chodu. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →